Visor och sånger på Lajv-Norr

Eldsjäl

Skriven av: Hel
Insänd av: Martina Grenholm < Rivers_mamma@hotmail.com >


Han lade sig sakta ner så tung med gråten i sin hals

Han tycktes höra röst i rum, men där fanns ingen alls

Han fyllde kroppen sin med mjöd, hans ögon sjönk ihop

För att åter födas i en dröm till hjältars glädjerop


Där brinner jag förutan glöd, där växer jag mig stark

Brynjan min får motstå slag och aldrig tar jag mark

Kärlek till vårt fosterland ger kraft och mod till män

Heder till vårt kära folk där eldar brinner än


I stilla mörker väntar han där månen kastar sken

I ensamhet han lider ont och hjärtat känns som sten

Från händer rinner blodet tjockt, han faller tungt ihop

Blommor föds och blommor dör, hör hjältars sorgerop

Hans sorg nu funnit frid i jord, en hjältes grav han skänkts

En sista gång bär vinden bort, i regn en viskning dränks

”En resa lång jag ändat nu, min kropp den sjönk ihop

Livet gav och livet tog, hör hjältars sorgerop”

”Där brinner jag”

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com