Visor och sånger på Lajv-Norr

Spelemannen

Skriven av: Trad. Sverige
Insänd av: Jennie Lundgren < jennie_lundgren@spray.se >

Spelemannen den har vi kallat
för han ska roa oss allesamman,
med sina strängar och sin fiol
och sexton skilling för var person.

Men sexton skilling är alltför lite,
för sina strängar han sönderslitit.
Nej, tjugofyra det bör han ha,
så roar han oss till ljusan dag.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com