Visor och sånger på Lajv-Norr

Fram med mera Mjöd!

Skriven av: Sorkar & Strängar!
Insänd av: Martina Grenholm < Rivers_mamma@hotmail.com >


1. Fram med mera mjöd och vin min strupe den har torkat

Jag kan inte sjunga fastän jag så gärna vill

När man tänker efter är det konstigt att jag orkat

Spela så här länge utan nå’t att dricka till

Fienden jag fruktar allra mest det är min törst

Så vill ni att jag spelar: Ge mig nå’t att dricka först

2.
Törsten drev mig ut som ung på vandring runt i världen

Varje värdshus är mitt hem och varje värd min far

Min musik den ger mig mat och mjöd och plats vid härden

Har jag tur så får jag lite silver som jag spar

Land och rike drar jag kring på jakt i ur och skur

Och kvinnor som har vin och mjöd det är mitt bytesdjur

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com