Visor och sånger på Lajv-Norr

Malins Ros

Skriven av: Musik/text: trad./J. Lundgren.
Insänd av: Jennie Lundgren < jennie_lundgren@spray.se >

Malin hon var en så glader tös
Så väl kunde Malin plocka rosor
Hon fröjdades åt livet i all sin glöd
Spelemannen lira allt för en spänn
Malin hon svängde med skinnkjortelen
uti dansen

Och när som det framåt kvällen led
Så väl kunde Malin plocka rosor
Hon gångade den stigen åt logen ned
Spelemannen lira allt för en spänn
Malin hon svängde med skinnkjortelen
uti dansen

Den dansen den var ju alltid så vild
Så väl...
Hon virvlade och skrattade dansen till
Spelemannen lira ...

När kvällen blev natt, och månen ny
...
Så hördes i natten ett sorgset gny
...

Den sista dansen dansa’ hon med sin vän
De gångade sig utanför logen sen

Å Malin hon bröt sig en rosenkvist
Så satte hon den invid hans röda kind

Han strök hennes kind och de skildes åt
Så började hon sakteliga hemåt gå

Den natten var kall och Malin frös
Hon genade förbi ett stenerös

Tätare och tätare den skogen blev
Och Malin sin skinnkjortel sönderrev

Så hörde hon plötsligt ett argsint yl
Då började hon springa för att försöka fly

Men flykten blev kort för i månens sken
Där stod en varulv med åtta ben

Malin gav upp ett så hiskeligt rop
För ulven kom närmre med smak av blod

Så klättrade hon upp i den högsta ek
Och ulven han gick ned på backen och skrek

Den ulven han grafvte den ek till rot
Och Malin hon handlöst föll till jord

Malin hon kämpade med näbbar och klor
Så väl kunde Malin plocka rosor
Hon vrålade och skrek sitt spott till blod
Spelemannen lira’ allt för en spänn
Malin hon svängde med skinnkjortelen
uti dansen

Sen stannade tiden och allt blev tyst
Så väl kunde Malin plocka rosor
Ty av Malin fanns endast en rosenkvist

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com