Visor och sånger på Lajv-Norr

En drängs dröm

Skriven av: Anders "Jorv" Eriksson
Insänd av: Anders Eriksson < spider_soft@hotmail.com >

När ja var liten dräng skulle jag ut o fria. Fria till kärringen trodde det var en piga. //aldrig fick jag ro för kärringen//

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com