Visor och sånger på Lajv-Norr

Tusen tankar

Skriven av: trad.
Insänd av: Viktoria Sätervik < saetervik@hotmail.com >

Jag går i tusen tankar,
jag älskar den jag ej kan få.
Så vitt i världen vankar,
och städse sörja må.
     Så mången sorg på hjärtat bär,
     för dig, min vän så kär!
Så många falska männskor
orsaken därtill är.

Om jag dig aldrig skådat -
ditt ansikte, ditt öga blått -
Jag hade aldrig kommit
till ställen dit du gått.
     Då hade jag varit lyckelig,
     och fri ifrån sorg och kval!
Den dagen kommer aldrig,
som gör mitt hjärta glad.

Se blomstrena de sköna,
hur ljuvligt de på marken stå!
Jag sörjer mig i graven,
för den jag ej kan få.
     Och om jag så i döden går,
     Då bliver väl sorgen din?
Rätt aldrig uti världen
går du ut ur mitt sinn.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com