Visor och sånger på Lajv-Norr

Faderskapstvist.

Skriven av:
Insänd av: Viktoria Sätervik < saetervik@hotmail.com >

K: //: Om berg och dalar de kunde tala,
och de tala vill med mig! ://

M: Men berg och dalar talar icke,
inga vittnen har du där

Å sjung sara, sjung tra-a-ra, sjung traio daio-o-dej

K: //: Säg minns du den gång i båten,
då vi fiskegarna drog?://

M: Aldrig var jag mig i båten,
aldrig fiskegarna drog

Å sjung sara, sjung tra-a-ra, sjung traio daio-o-dej

K: //: Säg minns du den gång i lunden,
minns du vad du lovte där? ://

M: Aldrig var jag mig i lunden,
aldrig lovte jag nå t där!

Å sjung sara, sjung tra-a-ra, sjung traio daio-o-dej

K: //: Men kom och se din mun och näsa,
kom och kyss ditt eget barn! ://

M: aldrig kysser jag nå n unge,
kyss en den som gjort en har!

Å sjung sara, sjung tra-a-ra, sjung traio daio-o-dej

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com