Visor och sånger på Lajv-Norr

Tusen Tankar

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Jag går i tusen tankar, jag älskar den jag ej kan få.
Så vitt i världen vankar, och städse sörja må.
Så mången sorg på hjärtat bär, för dig min vän så kär.
Så många falska människor, orsaken därtill är.

Om jag dig aldrig skådat, ditt ansikte, ditt öga blått
Så har jag aldrig kommit, på ställen där du gått.
Då hade jag varit lycklig, och fri ifrån sorg och kval.
Den dagen kommer aldrig, som gör mitt hjärta glad.

Se blomstrerna de sköna, hur ljuvligt de på marken står.
Jag sörjer mig till döden, för den jag ej kan få .
Och om jag då i döden går, då bliver sorgen din.
Rätt aldrig uti världen, går du ut ur mitt sinn.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com