Visor och sånger på Lajv-Norr

vänner och fränder

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Vänner och fränder

Vänner och fränder de lade om råd,
hur de skulle gifta bort sin fränka i år
uti rosen, lade om råd,
hur de skulle gifta bort sin fränka i år.

Dig vill vi giva en konungson till man,
som haver mera guld än själve Roland haver land
uti rosen, ....

Om lördan och söndan budet utgick,
om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick.

Om onsdan och torsdan blandades vin
, om fredan och lördan dracks hedersdagen in.

De drucko i dagar, de drucko i två,
men inte ville jungfrun till sängarne gå.

De drucko i dagar, de drucko i tre,
men inte ville jungfrun åt sängarne se.

Så kom där in en liten sjödräng,
och han var väl klädd i blå kjorteln.

Han ställde sig på bordet och talade så:
jag ser endast masterna som där gå.

Så lyster det jungfrun åt högan loftet gå,
så springer hon den vägen åt sjöastranden låg.

Hon sprang uppå stenar, hon sprang uppå tå,
men aktade sig väl för böljorna de blå.

Så bjödo de henne i skeppen in,
och bjöd henne dricka båd mjöd och vin.

Jag ser, jag ser på dina vita fingrar små,
att vigselring ej suttit på dem förrän i år.

Jag ser, jag ser på dina gullgula hår,
att brudekrans ej suttit på dem förrän i år.

Jag ser, jag ser på dina snövita bröst,
att de ej har varit någon småbarnatröst.

Och jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida,
hon känner sig varken sorgsen eller kvida.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com