Visor och sånger på Lajv-Norr

Herr Olof och älvorna

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Herr Olof och älvorna

Herr Olof rider om otte
driver dagg, faller rim.
ljuste dagen honom tycktes.
Herr Olof kommer hem då skogen görs lövegrön.

Herr Olof rider för berget,
Finner en dans med älvor.

Här dansar älvor och älvemåg,
älvakungens dotter med utslaget hår.
Älvakungens dotter räcker hand från sig,
-så kom hit Herr olof, tråd dansen med mig.

-Inte tråder jag dans med dig,
min fästemö har det förbjudit mig.
Inte jag vill, ej heller jag må,
i morgon mitt bröllop skall stå.

-Vill du inte tråda dansen med mig,
en olycka skall jag då sätta på dig.

Herr Olof snor sin häst omkring.
Utomgårds sot följer med honom hem.

-Min fåle var snabb men jag var sen,
jag stötte mitt huvud mot en ekegren.

-Kära min moder, bädda mig en säng.
Aldrig mer stiger jag upp ur den.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com