Visor och sånger på Lajv-Norr

Lille Jon

Skriven av: Okänd
Insänd av: Zakarias Persson < zacke@warriors2.com >

Jag sjunger om en man,
han heter lille Jon
sjung faoli o lille Jon,
Han dansa kring med pigorna
på lo n (logen)
Sjung faoli å litto lej

Å midsommarnatten den var inte lång,
sjung faoli o inte inte lång
femtio vaggor fick han igång
sjung faoli å littolej

Å stämder blev för häradsrätt
sjung faoli o för häradsrätt
för det han ej gjort pigorna rätt
sjung...

Å domaren slog i domarebok
sjung faoli o i domarebok
hur många piltar har den nu gjort
sjung...

Å inte jag kan säga nu,
sjung faoli o säga nu
om det var femtio eller femtiosju
sjung...

Å fram kom till mig ett klockareträ
sjung faoli o ett klockareträ
han vill ja skulle falla på knä
sjung...

Men aller jag förr faller på knä,
faoli o faller på knä
förr får fäll klockarfan falla mä
sjung...

Å fram kom till mig en otäcken präst,
faoli o en otäcken präst
han vill ja skulle läsa en vers
sjung...

Men aller jag förr läser nån vers
faoli o läser nån vers
det är bättre passan för en präst
sjung...

Å nu har jag stått min kyrkoplikt,
faoli o min kyrkoplikt
nu dansar jag med pigorna illa kvickt
sjung faoli o littolej

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com