Visor och sånger på Lajv-Norr

Jungfrun på berget

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Jungfrun på berget

Där står en jungfru på bruttande berg
och tittar utöver ett hav :II
Där fick hon se ett gångande skepp:II,
som fullt utav grevar var.

Den lilla och den minsta
av alla grevar sju :II
Han ville med jungfrun trolova sig:II,
så unger som han var.

Jag vill en liten tid bortres,
jag kommer snart igen:II
När ungersven vord bortrester:II
tar jungfrun en annan vän.

När tre år voro förlidna
och ungersven kommer igen:II
Då går han upp till sin fader:II
hur mår allra käresta min?

Du har varit för länge bortrester,
idag står din käresta brud:II
Men hon kan vara vännen din:II,
det vet allenast gud.

Och ungersven gångar i kammaren in,
slår dörren efter sig:II
Så drog han upp sitt blanka svärd:II
och rände det i sitt liv.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com