Visor och sånger på Lajv-Norr

Upp nu gubbar

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Upp nu gubbar

Upp nu gubbar så skall vi supa,
detta min begravning är.
För när själv jag ligger i graven
kan jag inte vara med.
//Åsså du, åsså jag, åsså vi, åsså ni.
//Blott det sker uti fylleri.
//Kom och hör hur lustigt det klinga.
//Dessa glasen tömma vi.

Kom nu (tex) Ola, Kalle och Petter,
trogna vänner till ett krus.
så skall vi som härinne sitter
taga oss ett redigt rus.

På min gravsten så skall man rista
dessa rader på latin,
att härunder ligger och vilar
ett försupet fyllesvin.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com