Visor och sånger på Lajv-Norr

Sigurdskvädet

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Sigurdskvädet


Hört har jag från fordom tid
att örnet far kring värld,
nu skall jag kvida om Sigurd den unge
om hans första färd.
//Guldet från heden bar Grane,
//Sigurds svärd vart drakens bane.
//Seger han över draken vann,
//guldet från heden bar Grane.

Örnen är det snabbaste djur,
den flyger så långan led.
Nu skall jag kväda om Sigurd den unge
när först till strids han red.

Skölden skiner i gyllene sal,
han är icke kommen till dans.
Sigurd den unge, sigmunds son,
så nämner jag namnet hans.

Sigurd gångar i salen fram
och djärvt till orda tager:
-Nu lyster mig rida till dvärgaskog
att de vilda djuren jaga.

Hjalpek konung talar så
och lägger Sigurd på sinne.
Dvärgamål och trollefröjd
bo i berget inne.

Sigurd sig svingar på Granes rygg,
han tarvar ingen töm
så lätt och snabbt han rider fram,
som båten far med ström.

Sigurd rider första dagen
till det lider mot kvällen.
Ritten bär mot mörkan skog,
fjärran hans faders välden.

Sigurd red genom skogen fram
i dagar och nätter tre,
men varken kristen eller troll
kunde han för sig se.

Sigurd red genom skogen fram,
det bär över sten och stock.
Då står det med ens framför honom
en myllrande människoflock.

Sigurd sitter på Granes rygg
med både sköld och svärd.
-Här skall jag rida längre fram
för att skönja eder färd.

Sigurd rider sig längre fram,
den ritten var ingen dans.
Han ser det knytas framför sig
av dvärg vid dvärg en krans.

En av dvärgarna gick fram.
-Det är ryktat vida,
att du är kommen att leka här,
eller är du kommen att strida?

Sigurd sitter på granes rygg,
han var icke blid i hågen.
Blyg var sigurd för dvärgarna,
tordes ej svara på frågan.

En av dvärgarna steg fram.
Het var han i håg.
Höjde upp sin högra hand,
Sigurd i anlet slog.

Sigurd svärdet ur skidan drog,
det stålet det klingade glatt.
Detta är det första sår
som jag i striden fått.

Sigurd svärdet ur slidan drog,
höjde klingan den blå.
Så den dolske dvärg han slog,
klöv i stycken två.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com