Visor och sånger på Lajv-Norr

Liten Karin

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Liten Karin

Liten Karin tjänte på unga kunges gård:II
Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små:II

Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små:II
Och unga kungen talte till liten Karin så:II

Och hör du liten Karin säg vill du bliva min:II
Grå hästen och gullsadelen dem vill jag giva dig. :II

Grå hästen och gullsadelen jag passar inte på, :II
Giv dem din unga drottning, låt mig med äran gå. :II

Och hör du liten Karin säg vill du bliva min:II
Min rödaste gullkrona den vill jag giva dig. :II

Dun rödaste gullkrona jag passar inte på, :II
Giv dem din unga drottning, låt mig med äran gå.:II

Och hör du liten Karin säg vill du bliva min:II
Mitt halva kungarike det vill jag giva dig. :II

Ditt halva kungarike jag passar inte på, :II
Giv det din unga drottning, låt mig med äran gå.:II

Och hör du liten Karin, vill du ej bliva min, :II
så skall jag låta sätta dig i spiketunnan in. :II

Och vill du låta sätta mig i spiketunnan in, ;II
guds änglar små de ser att jag oskyldig är därtill.:II

De satte liten Karin i spiketunnan in, :II
och konungens små svenner de rulla henne kring. :II

Då kom där ifrån himmelen två vita duvor ned, :II
De togo liten Karin och strax så blev de tre. :II

Så kom två svarta korpar dit upp från helvetet, :II
De togo unge konungen och strax så blev de tre. :II

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com