Visor och sånger på Lajv-Norr

kallt väder över sjön

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Blåser kallt, kallt väder över sjön

Där bodde en bonde vid sjöastrand
//blåser kallt, kallt väder över sjön
och tvenne döttrar hade han
//blåser kallt, kallt väder över sjön

Den ena var vit som den klara sol//
Den andra var svart som den svartaste kol//

Vi tvättar oss bägge i vattnet nu//
så blir jag väl så viter som du//

Och tvättar du dig både nätter och
dag// så aldrig du blir så viter som jag//

Och som de nu stodo på sjöastrand//
så stötte den fula sin syster av sand//

Kära min syster du hjälp mig iland//
åt dig vill jag giva min lille fästeman//

Din fästeman honom får jag ändå//
men aldrig skall du mer på gröna jorden gå//

Det bodde en spelman vid en strand//
han såg i vattnet var liket det sam//

Spelmannen henne till stranden bar//
och gjorde av henne en harpa rar//

Spelmannen tog hennes guldgula hår,
harposträngarna ravan(?) står.

Spelmannen tog hennes fingrar små,
gjorde harpan tapplor på.

Spelmannen tog hennes snövita bröst,
harpan hon klinga med ljuvelig röst.

Så bar han den harpan i bröllopsgård//
där bruden hon dansar med gulleband i hår//

Trenne slag uppå gullharpan rann//
den bruden har tagit min lille fästeman//

Om söndan så satt hon i brudstol röd//
om måndan hon brändes i aska och glöd//

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com