Visor och sånger på Lajv-Norr

Det gingo två systrar

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Det gingo två systrar

Det gingo två systrar till lika,
de tvådde sina kläder snövita.
//Sommmar och äng, sommar och äng
// och alla små fåglar de sjunga så väl
//om sommaren.

När de kommo till vettesten,
då knuffade den yngre den äldre i sjön.
Sommar och äng…

Kära du min syster, släpp mig med livet i land,
åt dig så vill jag skänka min gyllkedja grann.

Din gullkedja grann, den kan jag väl få,
men aldrig skall du slippa med livet i land.

Kära du min syster, släpp mig med livet i land,
åt dig vill jag skänka min fästeman så grann.

Din fästeman så grann kan jag väl få,
men aldrig skall du slippa med livet i land.

Hälsa adjö åt min syster,
jag dansar mitt bröllop helt lyster.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com