Visor och sånger på Lajv-Norr

Näcken och jungfrun

Skriven av: trad
Insänd av: Fritjof Nilsson < fritjofn@kth.se >

Näcken och jungfrun

Där bodde en jungfru på Södervalla ö,
han hade tre döttrar och raska voro de.
//Med all ära.

Den ena var så dejelig, den andra var så grann,
Den tredje hon förlovte, att aldrig taga man.

Och näcken han klädde, han klädde sig så grann,
han klädde sig till herre, han klädde sig till man.

Och näcken han körde sig på sköna jungfruns gård,
och ute för honom månd sköna jungfrun stå.

Och näcken spatserade i kammaren in,
och var är den jungfrun som lovade bli min?

Och lyster sköna jungfrun till kyrkan att gå,
och jag skall bliva kusken och sitta fram uppå.

Och näcken han körde så jämmerligen hårt,
att jorden den dundrade och hälleberget skalv.

Och näcken han körde sig till älvebro strand,
så körde han den jungfrun i stridaste ström.

Och hemma gråter fader och hemma gråter mor,
ja hemma gråter syster, ja hemma gråter bror.

Och hemma få de gråta vad de vill,
men si, du är nu inne, du hörer nu mig till.

[ Tillbaka till visor ]


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com